Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки

Збірник наукових праць. Виходить з 2010 р.