пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. №2 2018

 

Голікова О.М., Павлова Т.Г., Кравцов А.І., Красовська О.Ю. 
Музей історії ХНАУ імені В.В. Докучаєва як об’єкт краєзнавчо-туристичної діяльності
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-3

 

Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є., Чаговець О.В. 
Еволюційна парадигма сучасної економічної теорії: інтелектуальний аспект
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-10

 

Шиян Д.Й. 
Фактори формування ефективності виробництва в скотарстві
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-20

 

Верещагіна Г.В., Плєханова Т.Є. 
Управління інноваційним розвитком стартапів з метою зниження ризиків венчурного інвестування
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-30

 

Васильківський Д.М. 
Процес аналізу та оцінки ризиків підприємств зернопродуктового  підкомплексу
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-37

 

Гуторов А.О., Гуторов О.І. 
Кадрове забезпечення формування інноваційного потенціалу розвитку аграрного сектора економіки
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-47

 

Іртищева І.О., Тубальцева Н.П., Поткін О.О. 
Напрямки зниження витрат підприємства на основі логістичних підходів
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-63

 

Мельник В.І., Хвічія–Дуве Г.Р. 
Організаційно-економічні аспекти формування інфраструктури аграрного сектора
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-73

 

Дорошенко Г.О. 
Інноваційно-орієнтована стратегія як шлях до підвищення вартості акціонерного товариства
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-81

 

Кизим М.О., Рудика В.І. 
Особливості розвитку світового ринку виробництва і споживання синтетичного рідкого моторного палива
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-92

 

Бухало О.В. 
Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-102

 

Гуторова О.О., Фастівець Д.Л. 
Пріоритетні напрями  інноваційного розвитку садівництва
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-112

 

Корчинський І.О. 
Сільські домогосподарства як елемент архітектоніки аграрної сфери
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-122

 

Красноносова О.М., Михайленко Д.Г. 
Організаційні аспекти оцінювання відповідності економічної ефективності соціальній справедливості по територіальних громадах в Україні
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-131

 

Михайлов А.М., Волкова К.В. 
Коучинг в управлінні найманими працівниками на підприємствах України 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-144

 

Нестеренко Г.Б. 
Особливості формування та зберігання даних отриманих у ході виконання робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-156

 

Огієнко М.М. 
Оцінка рівня життя населення за індексом регіонального людського розвитку
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-165

 

Романова А.А., Сисоєва С.І. 
Вплив глобалізації на українську туристичну індустрію
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-179

 

Верхоглядова Н.І. 
Стратегічні аспекти будівництва автомобільних доріг України
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-191

 

Добряк Д.С. 
Методичні підходи до інституціонального аналізу ринку продукції лісівництва
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-201

 

Кошкалда І.В., Анопрієнко Т.В. 
Удосконалення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-208

 

Нестеренко С.А. 
Основні аспекти проведення стратегічного маркетингового аудиту олійножирової промисловості
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-217

 

Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Довгаль С.В. 
Державне регулювання міжнародної торгівлі в умовах глобалізації
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-226

 

Білоусько Т.Ю. 
Міжнародна торгівля як фактор підвищення глобальної  конкурентоспроможності України
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-233

 

Велієва В.О., Герасименко Ю.С. 
Наукові теорії та принципи у стратегічному аналізі
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-242

 

Макушок О.В., Невлад В.Ф., Панкратова Л.А. 
Особливості бізнес-планування в діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: практичний аспект
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-249

 

Швіндіна Г.О. 
Коопетиція як перспективна форма організаційного розвитку підприємств в Україні
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-257

 

Шпік Н.Р., Рижок З.Р. 
Наукові аспекти ефективного використання земельних ресурсів регіону
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-265

 

Михайлов М.С. 
Діагностика ефективності управління інноваційними процесами у контексті стратегічного розвитку
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-272

 

Нігматова О.С. 
Споживач як потенційний суб’єкт ринку органічної сільськогосподарської продукції
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-286

 

Полях С.С. 
Методичні засади оцінювання взаємозв’язку між фінансовою залученістю населення та фінансовою стабільністю
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-300

 

Пилипенко А.А., Макаренко В.Ю. 
Дослідження структури бізнес-моделі інтегрованої звітності
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-310

 

Стройко Т.В. 
Напрями розвитку гірничодобувної галузі України в контексті сталого розвитку
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-319

 

Тульчинський Р.В. 
Інновації та інтелектуальний капітал як детермінанти становлення нового регіоналізму в Україні
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-329

 

Шовкун Л.В., Пащенко Ю.В. 
Діагностика системи управління підприємства агробізнесу та шляхи її удосконалення
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-338

 

Мох Мохамад Аль Джавад. 
Напрями інституційного забезпечення сприяння працевлаштуванню населення
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-347

 

Бойко Є.О. 
Особливості та передумови формування сталого агровиробництва
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-358

 

Скупський Р.М., Зубков Р.С. 
Організаційно-економічний інструментарій удосконалення системи забезпечення зростаючої інвестиційно-інноваційної активності господарюючих суб’єктів
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-370

 

Іванченкова Л.В. 
Наукові засади діагностики фінансово-економічної діяльності підприємств як інструмент прийняття рішення
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-379

 

Константинова Т.В. 
Сутність та особливості розвитку стратегічного управління на підприємствах харчової галузі
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-390

 

Гоголь Т.А., Маргасова В.Г. 
Організація управлінського обліку і контролю на підприємствах малого бізнесу
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-401

 

Іртищева І.О., Гуріна О.В., Работін Ю.А. 
Методичні підходи до оцінки ефективності регіональної соціальної політики у контексті задоволення суспільних потреб
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-412

 

Лагодієнко Н.В. 
Особливості кредитного забезпечення діяльності аграрних підприємств
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-423

 

Нікон Д.Є., Бурцев О.В. 
Оцінка впливу рецесії на ступінь активності інвестиційно-інноваційних процесів
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-2-431