пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. №1 2019

 

Лишенко М.О., Устік Т.В. 
Особливості управління маркетинговими ризиками на підприємстві як засіб покращення маркетингової інноваційної політики
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-3
 
Нестеренко С.А.
Теоретичні аспекти та методологічні підходи управління витратами
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-13
 
Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Орлова В.М. 
Облікова політика державного сектора економіки України
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-23
 
Гуторов О.І. 
Логістика як науково-практичний напрямок та фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-38
 
Копитко В.І., Копитко О.В., Сенів Р.В. 
Напрями формування системи державного регулювання розвитку аграрного сектора АПК України
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-51
 
Мельник В.І. 
Регуляторна політика держави у формуванні зернових ресурсів
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-62
 
Погріщук Б.В. 
Фінансова безпека підприємств молокопереробної галузі у забезпеченні конкурентоспроможності
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-72
 
Шиян Д.В., Чумак Г.М. 
Рівень розвитку молочного скотарства як фактор формування молоко продуктового підкомлексу в регіонах
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-82
 
Василішин С.І., Шелудько Р.М. 
Структура активів сільськогосподарських підприємств України як чинник їх економічної безпеки
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-91
 
Довгаль О.В. 
Концептуальні засади особливостей впливу ресурсного потенціалу на розвиток сільських територій регіону
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-100
 
 
Іванченкова Л.В. 
Формування підсистеми внутрішньогосподарського контролю у системі управління харчовим підприємством
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-110
 
Крутько М.А. 
Основні підходи до планування стратегій інтеграційних процесів діяльності агроформувань
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-122
 
Моісєєва Н.І., Діденко Д.Ф. 
Ринок туристичних послуг регіону: сутність, теоретичні основи сегментації, диференціації
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-131
 
Кухарчик О.Г. 
Сутність та особливості розвитку регіонального ринку мультимодальних перевезень
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-146
 
Куцина Л.В., Воронкова А.А. 
Теоретичні аспекти та перші результати децентралізації (на прикладі Харківської області і Малоданилівської ОТГ)
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-161
 
Халілов А.Е. 
Статистика системи споживання в регіонах України
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-171
 
Добіжа Н.В. 
Напрями активізації розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-179
 
Зєніна-Біліченко А.С. 
Методичні аспекти інноваційного та креативного проектування управлінської діяльності
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-189
 
Руденко М.В. 
Особливості впливу цифровізації на функціонування сільськогосподарських підприємств
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-202
 
Тубальцева Н.П., Тубальцева С.А., Тубальцев А.М. 
Сучасний стан та чинники розвитку освіти дорослих
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-213
 
Маркович Т.Г. 
Теоретико-методологічні підходи до трансформації діючої методики оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників комерційних банків
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-224
 
Ярута М.Ю. 
Удосконалення сучасного сільськогосподарського управління та методологія стратегічного управління земельними ресурсами
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-237
 
Коренюк П.І. 
Перспективи будівельної галузі на ринку утримання та експлуатації об’єктів нерухомості
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-248
 
Стегней М.І., Іртищева І.О., Бошинда І.М. 
Організаційно-економічні засади розвитку малого бізнесу Карпатського району
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-261
 
Тельнова Г.В., Олійник П.О. 
Удосконалення системи управління знаннями в промисловості України
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-271
 
Зоря О.П. 
Аналіз ресурсного потенціалу аграрних підприємств як складова формування та розробки стратегії їх розвитку
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-279
 
Котькалова-Литвин І.В. 
Інституційні особливості формування фінансово-кредитної інфраструктури агропромислового ринку
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-288
 
Яцух О.О. 
Методичний підхід до оцінювання рівня самофінансування сільськогосподарських підприємств
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-297
 
Голбан Т.Т. 
Державна підтримка інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного сектору економіки
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-312
 
Різниченко О.А. 
Теоретичні основи формування стратегії розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-320
 
Христофоров В.О., Андрющенко Є.Г. Формування механізмів забезпечення економічної безпеки підприємств
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-328
 
Широков М.А. 
Стратегічні напрямки державної політики у сфері сталого використання водних ресурсів
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-337
 
Шумінська О.Б. 
Організаційний розвиток соціально-економічних систем
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-348
 
Гуторов А.О., Гуторова О.О. 
Економічний зміст інтеграції в аграрному секторі
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-355
 
Фокін О.К. 
Суб’єктно-об’єктний склад системи економічного аналізу виробничих витрат великих промислових підприємств
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-371
 
Ульянченко О.В., Уманець С.В. 
Управління інноваційно-інвестиційним забезпеченням розвитку відновлюваної енергетики агропродовольчого сектора
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-392
 
Крамаренко І.С., Войт Д.С., Кравець Л.О. 
Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-403
 
Шевчук І.Б., Шевчук А.В. 
Організаційно-економічні особливості функціонування і розвитку малих підприємств у регіонах України
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-413
 
Мальований Б.Ю. 
Концептуальні положення фінансової безпеки регіонів в умовах децентралізації
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-421
 
Стройко Т.В., Муніка Н.О. 
Стратегічні пріоритети трансформації інституціональної системи національної економіки
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-433
 
Мещеряков В.Є. 
Управління витратами в умовах забезпечення ефективності виробництва
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-446
 
Пономарьова М.С., Захаров І.К., Іваненко В.Є. 
Механізм підвищення конкурентоспроможності підприємницької діяльності
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-458
 
Підлужна О.Б., Колос З.В. 
Конкурентоспроможність в туризмі як провідний напрям сталого розвитку
doi.org/10.31359/2312-3427-2019-1-469