пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. №4 2018

 

Гальцова О.Л., Шмиголь Н.М. 
Розвиток харчової промисловості: макро-, мезо- та мікро рівні 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-3
 
Єфімова Г.В. 
Виявлення та раннє попередження загроз в поточному управлінні підприємством 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-14
 
Добіжа Н.В.
Передумови формування ринку сільськогосподарської техніки в Україні 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-22
 
Махмудов Х.З., Устік Т.В. 
Напрямки імплементації стратегії сталого розвитку в аграрному секторі економіки України 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-31
 
Tymoshenko M.M. 
Оrganizational and economic mechanism for implementing the strategy of development of rural territories on the basis of stability 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-42
 
Арчибісова Д.С., Суслов В.С. 
Еколого-економічна ефективність розвитку аквакультури в причорноморському регіоні України
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-52
 
Барабанова Ю.Є., Іщенко О.А., Огінська К.О. 
Економічна оцінка стану та ефективності функціонування транспортно-логістичної системи України 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-61
 
Вєкслєр Д.М. 
Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-74
 
Кіріченко К.А. 
Окремі аспекти оцінки сучасного стану землекористування в Україні 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-82
 
Чебанова В.П. 
Розвиток теорій міграції в умовах глобалізації
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-93
 
Олійник О.В., Шевченко В.М. 
Інноваційні підходи до управління операційними витратами в рослинництві 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-101
 
Гордополов В.Ю. 
Організаційне забезпечення бухгалтерського обліку толінгових операцій як специфічного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-113
 
Макогон В.В., Горох О.В. 
Підходи до управління витратами сільськогосподарського підприємства крізь призму операційного важеля 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-137
 
Новак О.С., Маркович Т.Г. 
Вплив експортної діяльності на оцінку кредитоспроможності підприємства 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-145
 
Чумак В.Д., Мисник Т.Г., Зоря С.П. 
Теоретичні аспекти фінансових ризиків та управління ними 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-157
 
Малиш І.А. 
Теоретико-методичні підходи до управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств аграрного сектору економіки 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-165
 
Ульянченко О.В., Литовченко Т.В. 
Сучасні тенденції та особливості розвитку молочного скотарства в Україні 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-176
 
Гуторов О.І., Гуторова О.О. 
Побудова організації та основні типи організаційних структур управління 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-185
 
Антощенкова В.В., Копитко О.В. 
Державне регулювання і підтримка молочної галузі в умовах євроінтеграції 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-201
 
Довгаль О.В. 
Особливості сучасних методологічних підходів до оцінки ресурсного потенціалу сільських територій регіону: стан та напрямки удосконалення 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-210
 
Іванченкова Л.В. 
Моніторинг управлінської інформації в  діяльності підприємств  харчової промисловості 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-223
 
Завгородній А.В. 
Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності причорноморського регіону 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-234
 
Загородня Ю.В. 
Підвищення конкурентоспроможності портів України шляхом вдосконалення тарифної політики 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-245
 
Морозова Г.С. 
Сільські території: науково-теоретичні основи сутності та сучасні проблеми їх сталого розвитку 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-253
 
Посилаєв В.В., Шерстюк С.В., Посилаєва К.І. 
Аналіз ефективності використання землі у сільськогосподарських підприємствах 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-261
 
Кухарчик О.Г. 
Оптимізація перевезення вантажів при мультимодальних перевезеннях: регіональний аспект 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-270
 
Pogrіshchuk B.V., Melnyk V.I. 
Managing the financial safety of agricultural enterprises 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-282
 
Стройко Т.В., Карламов Р.О. 
Сучасні аспекти розвитку світового спортивного менеджменту 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-290
 
Моісєєва Н.І. 
Туристичний продукт чи послуга: теоретико-методологічний базис дослідження дефініцій
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-299
 
Худавердієва В.А., Мерчанський В.В. 
Сучасний стан та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-316
 
Мискін Ю.І. 
Соціально-економічний розвиток держави як цільовий орієнтир державної бюджетної політики 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-326
 
Широков М.А. 
Тенденції використання водних ресурсів України
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-339
 
Пахуча Е.В., Пономарьова М.С. 
Соціальна відповідальність аграрних підприємств: сучасний стан, проблеми і тенденції розвитку 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-350
 
Фокіна-Мезенцева К.В. 
Формування корпоративної культури підприємства в умовах економічної  кризи
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-362
 
Майборода Т.М. 
Теоретичні підходи до аналізу основних інструментів державного регулювання освіти 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-368
 
Коваленко А. О. 
Cмислове поле стратегічного планування та його роль у забезпеченні сталого розвитку
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-381
 
Іртищева І.О., Салюк-Кравченко О.О., Андрющенко Є.Г. 
Формування адаптивних механізмів регулювання корпоративних відносин суб’єктів господарювання: погляди крізь призму економічної безпеки України
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-390
 
Нікон Д.Є. 
Стратегічні імперативи інституційного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в умовах рецесії
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-405
 
Прокопенко В.Ю., Міщенко В.С. 
Пенсійне забезпечення: вітчизняна практика  та зарубіжний досвід 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-418
 
Войт Д.С., Діденко Д.Ф. 
Кластерний підхід до регіонального розвитку сфери туризму 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-428
 
Ломоносова О.Е. 
Трансформація мережі відокремлених структурних підрозділів закладів вищої освіти України 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-437
 
Федорчук О.М., Протосвіцька О.І. 
Фактори підвищення конкурентоспроможності агропромислових підприємств регіону
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-453
 
Крапивіна Д.А. 
Тенденції розвитку національних медіа платформ в умовах кризи 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-463
 
Халілов А.Е. 
Статистика системи обміну в регіонах 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-4-470