пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. №3 2018

 

Parkitna A., Wilimowska Z. 

Сreation of producer groups as a form of efficient development of the agricultural market organization in Poland 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-3
 
Давиденко Н.М., Кульбач Ю.О. 
Шляхи підвищення ринкової капіталізації агропромислових підприємств 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-16
 
Пасемко Г.П., Бага Л.Г., Довгаль С.В., Момот А.С. 
Економічний та виробничий потенціали АПК 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-25
 
Чебанова Н.В., Чебанова О.П., Міхієнко С.В. 
Трудові ресурси як важіль підвищення конкурентоспроможності підприємства 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-33
 
Багмет К.В., Люльов О.В. 
Державне регулювання інституційних трансформацій соціального сектора через вимірювання результатів інвестицій впливу 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-44
 
Бережна Ю.Г. 
Маркетингова стратегія сільськогосподарських підприємств 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-53
 
Горкавий В.К. 
Система статистичних показників ефективності аграрної праці 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-61
 
Дем’яненко Н.В., Яснолоб І.О., Пальваль П.В., Ванжула Д.В. 
Особливості стратегічного маркетингового управління в сільськогосподарському підприємстві 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-70
 
Коваль О.М., Добрівська М.В., Голядинець Н.В. 
Інноваційно інвестиційна складова переходу аграрного сектору до біоекономіки в Україні 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-79
 
Орлова В.М., Самойлик В.П., Савченко М.П. 
Вплив корпоративного податкового менеджменту на формування облікової політики: механізм та шляхи взаємодії 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-89
 
Сколотій Л.О. 
Удосконалення організації бухгалтерського обліку та управління дебіторською заборгованістю підприємства 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-97
 
Чебанова Н.В., Акульшина І.В., Яковлєв А.М. 
Облікова політика підприємства – основа стратегічного управління 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-107
 
Велієва В.О. 
Аналіз фінансового стану сільського житлового фонду України 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-117
 
Горенко А.І.
Особливості системи мотивації найманих працівників в умовах інноваційного розвитку: теоретичний аспект 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-129
 
Заздравнова О.І., Гаврилюк Ю.М., Волошан М.М. 
Геокультурна стратегія пізнання сучасного соціально-економічного розвитку світу 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-141
 
Іртищева І.О., Стегней М.І., Іщенко О.А., Бурцев О.В. 
Роль інфраструктурного забезпечення у формуванні регіональної промислової політики 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-153
 
Ульянченко О.В., Кривошеєва В.В. 
Місце організації оплати праці в управлінні мотиваційним середовищем 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-164
 
Баришевська І.В., Оленич К.В. 
Утворення ідеї процесу наукового мислення бухгалтера 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-173
 
Добіжа Н.В. 
Матеріально-технічне забезпечення інноваційно-орієнтованого аграрного сектору України 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-181
 
Єфіменко Т.І., Мамонова В.А., Савчук Т.О. 
Сучаснi питання трансформації фiнансової звiтностi 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-191
 
Калашнікова Т.В., Самохіна С.А. 
Розвиток ринку фінансових технологій в Україні як фактор сприяння фінансовій інклюзивності 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-201
 
Гудзинський О.Д., Судомир С.М. 
Соціальна відповідальність бізнесової діяльності в аграрному секторі економіки 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-211
 
Заздравнова О.І., Кравцов А.І., Гаврилюк Ю.М. 
Соціальне: до досвіду осмислення базового елемента соціології 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-219
 
Милованов Є.В. 
Вдосконалення системи оподаткування органічних агровиробників в Україні 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-229
 
Чумак В.Д., Мисник Т.Г., Зоря С.П. 
Ресурсозбереження як антикризовий захід попередження банкрутства сільськогосподарських підприємств 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-244 
 
Скупський Р.М., Єфремова Н.О. 
Економічна ефективність маркетингової діяльності підприємства 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-252
 
Бойко Є.О. 
Оцінка системних характеристик сталого  розвитку аграрного виробництва 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-260
 
Жудро М.М. 
Имплементация трендов цифровизации экономики в высокотехнологичный агробизнес 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-273
 
Літвінов В.І. 
Оцінка взаємозалежності величини доходів сільськогосподарських підприємств і витрат на матеріальне стимулювання працівників 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-288 
 
Тимошенко М.М.
Необхідність формування економічного механізму реалізації стратегії сталого розвитку сільських територій 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-296
 
Гуторов О.І. 
Інноваційна стратегія: значення, розробка, методи вибору 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-307
 
Ponomarova M.S. 
Social responsibility of business as a prerequisite of strategic management in the activities of the food industry enterprises 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-320 
 
Устік Т.В. 
Формування маркетингової стратегії як інструмент ефективного управління діяльністю аграрних підприємств 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-327
 
Константинова Т.В. 
Формування системи стратегічного управління  підприємств харчової промисловості 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-337
 
Стройко Т.В., Бабаєва К.О. 
Інноваційні аспекти розвитку україни: сучасний стан та стратегічні перспективи 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-347
 
Білоусько Т.Ю., Білоусько Р.С. 
Диверсифікація підприємницької діяльності аграрних підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-353
 
Артеменко А.К. 
Формування механізму мотивації та матеріального стимулювання праці в умовах зниження соціального захисту 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-361
 
Друшляк І.М. 
Стан виробництва зерна як пріоритетної галузі у зростанні економічної ефективності агрокомплексу та оцінка його конкурентних позицій 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-369
 
Муленкo А.І. 
Розвиток моделей регулювання інформаційно-телекомунікаційної сфери України 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-378
 
Муніка Н.О. 
Сучасний етап децентралізації в Україні: проблеми й здобутки 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-386
 
Бабкова-Пилипенко Н.П., Мельник А.І., Архангельська А.М.І.
Гендерні стереотипи: головні напрямки самовдосконалення для молодих бізнес-леді 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-392
 
Войт Д.С., Діденко Д.Ф., Колодруб Ю.А. 
Перспективи розвитку винного гастротуризму шляхом кластеризації 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-400
 
Гришина Н.В., Арчибісова Д.С., Єрмократій А.О. 
Фактори впливу на конкурентоспроможність підприємств харчової промисловості (на прикладі миколаївської області) 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-410
 
Іртищева І.О., Салюк-Кравченко О.О. 
Проблеми та перспективи розвитку корпоративних відносин у реальному секторі економіки 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-420
 
Крамаренко І.С., Широков М.А., Нікон Д.Є.,  Білоус О.А. 
Роль інвестиційного потенціалу у контексті продовольчої безпеки 
doi.org/10.31359/2312-3427-2018-3-433