пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія Економічні науки. №1 2018

 

Погріщук Г.Б.

Стратегічні засади інвестиційного забезпечення агроекологічних систем 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-3

 

Бутенко Т.А., Сирий В.М., Сотников Ю.О.

Впровадження сільського туризму в Україні: проблеми, бізнес-моделі, бізнес-планування 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-10


Гопцій Д.О., Ткаченко Т.Г., Красовська О.Ю.

Оцінка природно-рекреаційного потенціалу Харківської області для цілей розвитку сільського та сільського зеленого туризму 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-17

 

Довгаль С.В., Пасемко Г.П., Бєсєдіна Г.Є.

Макро- та мікрорівні соціальної політики: співвідношення базових понять та їх використання  в державному та регіональному управлінні 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-24

 

Дроботя Я.А.

Нетрадиційні банківські послуги та фінансові ризики пов’язані з ними: реалії України, міжнародний досвід 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-31

 

Петров В.М.

Диверсифікація виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-41

 

Чернега І.І.

Теоретичні засади підприємництва як сучасної форми господарювання 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-54

 

Чичкалюк Т.О., Волчецький Р.В.

Кластеризація як інноваційний спосіб розвитку туристичних регіонів 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-62

 

Бленда Н.О.

Сучасний стан та розвиток продовольчого комплексу України 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-71

 

Погріщук О.Б.

Джерела та методи формування інвестиційного потенціалу у садівництві 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-83

 

Момот Т.В., Чудопал А.І., Панов В.В., Лелета А.В.

Стейкхолдеро-орієнтований підхід до забезпечення економічної безпеки в сфері житлово-комунального господарства 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-90

 

Гуторов О.І., Гуторова О.О.

Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-105

 

Копитко В.І., Копитко О.В.

Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-114

 

Василішин С.І.

Теоретико-практичні засади формування фінансових ресурсів у системі економічної безпеки аграрних підприємств 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-123

 

Баценко Л.М., Галенін Р.В., Євченко В.О., Паливода В.І.

Модель формування інвестиційного прибутку підприємства 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-132

 

Чебанова Н.В., Яковенко С.Л.

Облікова політика – основний елемент системи бухгалтерського обліку 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-139

 

Судомир C.М.

Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-149

 

Шульга Н.В., Піддубна Л.В.

Економетричний аналіз розвитку рослинництва на Харківщині у 1995–2017 рр. 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-154

 

Бухало О.В., Коломієць С.А.

Особливості залучення капітальних інвестицій в сільськогосподарське виробництво 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-169

 

Греськів О.Б.

Сталий розвиток соціально-економічних систем 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-184

 

Дяченко Т.А.

Вектор інтенсивного зростання економіки України: свідомий вибір та історичний досвід 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-189

 

Єфанов В.А.

Сезонність, як фактор інтенсивності логістики зернових в сільськогосподарських підприємствах 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-196

 

Лементовська В.А., Харенко А.О., Бортник Т.І.

Маркетинг плодоягідної  продукції: стан, тенденції, перспективи 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-204

 

Лук'янова М.М., Гурська І.С.

Кооперація як один із аспектів розвитку сільської економіки на інноваційних засадах 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-217

 

Максименко Я.А.

Інноваційна діяльність в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-213

 

Орлова В.М., Власенко Т.Ю.

Становлення і розвиток підприємництва в Україні 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-238

 

Пономарьова М.С., Єфремова Н.О., Нагорнюк О.П.

Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-247

 

Сердюков К.Г., Малишкіна К.Ю.

Сутнісна характеристика корпоративної фінансової стратегії господарюючого суб’єкта 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-257

 

Криленко Д.В.

Засади сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-266

 

Руденко Р.Ю.

Дослідження сутності інновацій в роботах провідних учених світу 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-278

 

Ярута М.Ю.

Тенденції розвитку сучасного сільськогосподарського землекористування 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-286

 

Болотова Т.Н.

Аналитические уравнения производственных функций в растениеводстве как следствие законов физиологии растений 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-297

 

Огієнко М.М.

Ефективність людського потенціалу в регіональних соціально-економічних системах України 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-306

 

Михайлов М.С.

Економічна характеристика інноваційної системи: національні та регіональні особливості 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-318

 

Яценко О.М., Овчаренко А.С.

Глобальна проблема продовольчої безпеки та перспективи органічного виробництва 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-331

 

Гуріна О.В.

Передумови й напрями розвитку моделі конвергентного регіонального розвитку 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-343

 

Павлова Т.Г.

Історико-культурний та туристичний потенціал Харківського району Харківської області 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-352

 

Рехтета І.І.

Глобалізаційний аспект інноваційної інфраструктури

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-358

 

Яценко О.М.

Проблеми та напрями активізації інтелектуалізації зовнішньої торгівлі України 

doi.org/10.31359/2312-3427-2018-1-366