пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Економічна теорія та право №2(33) 2018 р.

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

Ватаманюк О. З.

Раціональність поведінки людини в економічній науці: Класичний та неокласичний підходи

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-11

 

Ткаченко Ю. В., Зверук Л. А.

Сучасні технології як основа інноваційної моделі розвитку Банківського бізнесу

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-26

 

Українська Л. О.

Людський капiтал корпорацiї: сучаснi особливостi формування

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-42

 

Федулова Л. І.

Глобальний технологічний розвиток: ключові тренди та виклики для України

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-51

 

Губін К. Г.

Управління структурою конкурентних переваг фірми в межах системи формування доходів

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-67

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВА

Гриценко О. А.

Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-77

 

Марченко О. С.

Cоціально-економічна ефективність юридичного консалтингу в контексті інвестиційного підходу

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-91

 

Ярмак О. В.

Якість інтелектуальних послуг: економіко-правовий зміст (англ. мовою)

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-108

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВА

Шевченко Л. С.

Корпоратизація державних університетів: Про що попереджають закордонні вчені?

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-121

 

ПРАВО

Кузьмина М. М.

Правові особливості функціонування об’єктів відновлюваної енергетики

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-136

 

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА ОГЛЯДИ

Тютюннікова С. В.

Наукова дискусія в редакції журналу «економічна теорія та право» з концептуальних засад креативної економіки, обґрунтованих у монографії С. А. Давимуки і Л. І. Федулової «Креативний сектор економіки: досвід та напрями розбудови»

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-149

 

Вовк Д. О.

Війна і мир… і релігія: релігійна свобода під час російсько-українського конфлікту (за результатами міжнародної конференції)

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-173

 

Сідельнікова І. В.

Фундаментальне навчальне видання з економічної теорії

doi.org/10.31359/2411-5584-2018-33-2-177

 

Вимоги до оформлення статей, які подаються до збірника наукових праць «економічна теорія та право»