пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Вісник Національної академії правових наук України №3 2018 р.

 

РАБІНОВИЧ П. М. 

Світовий маніфест праволюдинного гуманізму (до70-річчя проголошення Загальної декларації прав людини)

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-15

 

НАКОНЕЧНА А. М.

Міжнародний білль про права людини крізь призму потребового підходу

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-28

 

РАБІНОВИЧ С. П.

Правообмеження у Загальній декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-46

 

ПАНКЕВИЧ О. З.

Природа колективних людських прав та їх співвідношення з індивідуальними правами (у світлі Загальної декларації прав людини)

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-62

 

ДОБРЯНСЬКИЙ С. П.

Загальна декларація прав людини – передвісник Хартії основоположних прав Європейського Союзу

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-78

 

РЕЗНІКОВА О. І.

Повернення активів, одержаних внаслідок вчинення злочинів у кримінальному провадженні: міжнародний досвід і сучасний стан

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-90

 

ОСАЙДА К.

Сучасна мережа правової системи і атипові джерела закону

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-108

 

ХОМЕНКО В. О.

Переведення боргу при реорганізації господарського товариства

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-121

 

БАБІН Б. В.

Правозахисна діяльність представництва президента України в Автономній Республіці Крим

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-132

 

СІЛКО В. В.

Обстановка вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики незаконного видобування бурштину

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-146

 

ХАРИТОНОВ С. О.

Бланкетні диспозиції військових злочинів:проблеми кваліфікації 160

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-160

 

АНДРУСИШИН Б. І., ТОКАРЧУК О. В.

Українська правнича освіта і наука у європейському вимірі: українські виші у Чехословаччині 20–40-х рр. ХХ ст.

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-170

 

ПРИТИКА Ю.Д.

Онлайн-арбітраж: поняття, ознаки та перспективи впровадження в Україні

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-186

 

ПОЛІТАНСЬКИЙ В. С.

Зміст електронного урядування

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-196

 

ГУСАРОВ К. В.

Особливості визначення судової юрисдикції у справах про оскарження дій (бездіяльності) державного реєстратора

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-210

 

ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

 

CISKO L.

Hierarchy of Application of Sources of Law in Private Law Codes – Considerations of the Use of Analogy de Lege Ferenda

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-222

 

КОСТРУБА А. В.

Товаророзпорядчі цінні папери як об’єкт цивільних правовідносин 

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-230

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

MAKSYMOV S.

The Trail of Socrates: Searching New Answers Foreternal Questions (Review of Grygoriy Demidenko’s book “The Trail of Socrates”)

doi.org/10.31359/1993-0909-2018-25-3-245