пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Юрист України. №2(37) 2018 р.

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО. МЕДИЧНЕ ПРАВО

 

Білецька Г. А., Ковальова Я. О. 

АБОРТ ЯК КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ В УКРАЇНІ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-5

 

Кайдашов В. С.

ОКРЕМІ ПИТАННЯ УКЛАДЕННЯ ІПОТЕЧНИХ ДОГОВОРІВ В АСПЕКТІ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ДІТЕЙ НА КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОМ, ЩО Є ПРЕДМЕТОМ ІПОТЕКИ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-13

 

С. В. Кривобок

ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ ПІДПРИЄМСТВА: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС ТА СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-20

 

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

 

Кондращенко І. В.

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-27

 

Стрельченко О. Г.

ДОКТРИНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТЕРМІНАНТИ ОБІГ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-33

 

Шевченко Л. В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-40

 

ВІЙСЬКОВЕ ПРАВО

 

Зіняк Л. В., Ахметханов М. М.

СУЧАСНИЙ СТАН ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-49

 

Мельник С. М., Левчук В. Д.

УЧАСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У ЗАХОДАХ, СПРЯМОВАНИХ НА БОРОТЬБУ З ТЕРОРИЗМОМ У МИРНИЙ ЧАС

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-56

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

 

Бабаєва О. В.

ДОСУДОВА ДОПОВІДЬ У ПІДГОТОВЧОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-61

 

Бабкова В. С.

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ З ТРАНСПОРТНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НАЛЕЖНИМИ ТА ДОПУСТИМИМИ ДОКАЗАМИ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-68

 

Трагнюк Р. Р.

ДОДЕРЖАННЯ ГАРАНТІЙ СПРАВЕДЛИВОГО СУДОЧИНСТВА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ (IN ABSENTIA)

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-76

 

СУДОУСТРІЙ. ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

 

Іваницький С. О.

PACTUM DE QUOTA LITIS: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ АДВОКАТСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-83

 

Каркач П. М.

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-87

 

Крючко Н. І.

СУДОВА РЕФОРМА ЯК ОДНА ІЗ ПЕРЕДУМОВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОЗНАК СУДОВОЇ ВЛАДИ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-93

 

Лапкін А. В.

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТИТУТУ ВІДМОВИ ПРОКУРОРА ВІД ПУБЛІЧНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ ЗА АНАЛОГІЄЮ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-100

 

Навроцька В. В.

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУПОЮ ПРОКУРОРІВ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-111

 

Рємєскова Ю. О.

ОСОБЛИВА РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ У ЗАХИСТІ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-119

 

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

 

Макєєва Я. І.

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-37-2-126