пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Економічна теорія та право №4(35) 2018 р


ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Тимошенков І. В., Нащекина О. М.
Міжнародні порівняльні дослідження у дзеркалі риторичної концепції методу економічної науки 
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-11

 

Тютюнникова С. В.
Модернізація національної економіки: необхідність, зміст та особливості
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-32

 

Федулова Л. І.
Національна інноваційна система в умовах цифровізації
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-44

 

Базецька Г. І.
Сучасні проблеми системи фінансового управління у сфері освітніх послуг
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-65

 

Левковець О. М.
Інноваційний консалтинг як технологія управління розвитком бізнес-організації
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-81

 

Меленцова О. В.
Трансформація інституту господарських комунікацій у цифровій економіці
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-99

 

Черняєва А. О.
Сталий розвиток: категоріальний ряд та концептуальні засади економічної політики держави
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-111

 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВА
Губін К. Г.
Розвиток бізнес-консалтингу в Україні: проблема корупційної ренти та її розв’язання
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-124

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРАВА
Уманців Г. В., Мартинів І. К.
Інституційне регулювання комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-136

 

ПРАВО
Остапенко Ю. І.
Кодифікаційний процес у господарському законодавстві: характер, обсяг та особливості
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-154

 

НАУКОВІ ДИСКУСІЇ ТА ОГЛЯДИ
Можайкіна Н. В.
Економіка, менеджмент і право у XXI столітті. Роздуми після наукової конференції
doi.org/10.31359/2411-5584-2018-35-4-172