пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Державне будівництво та місцеве самоврядування. Випуск 35, 2018

 

Буханевич О. М.

Створено навчально­наукову лабораторію дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади

 

Petryshyn O. O.

Public Support for Decentralization Reforms in Ukraine

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-11

 

Ільницький О. В., Пшивора Б.

Аналіз проміжних результатів реформи системи місцевого самоврядування в Україні та викликів її продовження

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-21

 

Соколова І. О.

Децентралізація влади в Україні: проблеми і персективи

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-37

 

Новак А. О.

Проблеми правового регулювання здійснення органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади в Україні

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-52

 

Величко В. О.

Надання адміністративних послуг як функція органів місцевого самоврядування

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-68

 

Лялюк О. Ю.

Проблемні питання формування територіальної основи об’єднаної територіальної громади в процесі реформування місцевого самоврядування

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-83

 

Болдирєв С. В., Ребриш Б. Ю.

Публічні консультації як одна з можливих стадій добровільного об’єднання територіальних громад

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-93

 

Закоморна К. О.

Громадські консультації як форма демократії участі в зарубіжних країнах

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-107

 

Щебетун І. С., Пирогов В. С.

Процесуальні критерії (умови) прийнятності конституційної скарги в Україні та деяких зарубіжних країнах (Республіка Польща, ФРН): порівняльно­правове дослідження

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-120

 

Бєлікова М. І.

Концепції розвитку електронного урядування та електронної демократії в Україні

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-137

 

Шеверєва В. Є., Шаповалова К. Р.

Впровадження блокчейн­технології у виборчий процес

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-147

 

Головащенко О. С.

Деякі аспекти соціальної спрямованості держави та економічний вплив

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-164

 

Печений О. П.

Деякі проблеми виникнення і припинення права комунальної власності

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-175

 

Колісник О. В.

Проблеми інтерпретації принципу верховенства права у цивільному судочинстві

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-188

 

Костенко І. В.

Особливості запобігання та протидії корупції на публічній службі в аспекті діяльності Національного антикорупційного бюро України

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-201

 

Гончаренко О. А.

Конституційно­правова модель місцевого управління у Франції

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-213

 

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

 

Соіч О. В.

Колективні суб’єкти як особливий різновид суб’єктів права

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-228

 

Ковач А. В.

Юридичні гарантії на підприємницьку діяльність в системі прав людини

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-240

 

Підоненко В. В.

До визначення поняття організаційних форм діяльності Кабінету Міністрів України

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-250

 

Муртіщева А. О.

Реформа місцевого самоврядування в Україні: досягнення та перспективи

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-264

 

Ковач Я. В.

Оптимізація процесу розробки локальних нормативно­правових актів місцевого самоврядування

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-274

 

Поляков І. С.

Порядок перегляду рішень адміністративного суду в апеляційній інстанції

doi.org/10.31359/1993-0941-2018-35-284

 

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА СЕМІНАРИ

 

Чеботарьова Т. В., Руденко М. В.

Реформа децентралізації влади: проблеми правового забезпечення та реалізації огляд науково­практичного семінару для молодих учених та аспірантів

 

РЕЦЕНЗІЇ

 

Наливайко Л. Р.

Рецензія на монографію Мухіна В. В. «Індивідуальне правове регулювання: загальнотеоретична характеристика»