Надання DOI

 

DOI або ідентифікатор цифрового об'єкту – це присвоєний номер електронного документа в глобальній мережі Інтернет, завдяки якому суттєво спрощується пошук і використання матеріалів. Найчастіше дана технологія використовується в наукових колах.

 

Посилання складається з двох частин - префікса і суфікса, в які можуть входити як цифри, так і букви кириличного формату. Префікси ідентифікують видавця, в той час як суфікс - це безпосередньо номер об'єкта. Важливо, що у одного видавця може бути нескінченна кількість розміщених матеріалів, проте суфікс кожного з них повинен бути унікальним.

 

Особливої актуальності привласнення DOI має для українських авторів після затвердження нового Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018). Так, згідно з п.6. даного Порядку присвоєння кожному опублікованого матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI (Digital Object Identifier) є обов'язковим.

 

У Видавництві «Право» укладено прямий контракт з агентством по реєстрації наукової інформації - Crossref, яке спеціалізується на наукових і фахових публікаціях. На офіційному сайті Crossref Ви можете знайти нас в списку членських організації за префіксом 10.31359

 

Для пошуку публікації за номером ідентифікатора необхідно зайти на офіційний сайт International DOI Foundation і в вікні пошуку ввести номер, в який входить як суфікс, так префікс.