пн-пт з 9:00 до 17:30 sales@pravo-izdat.com.ua

Юрист України. №1(36) 2018 р.

 

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

 

Гаряєва Г. М., Муренко О. Л. 

ПІРАТСТВО ЯК ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ  ТА СУМІЖНИХ ПРАВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-5

 

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ

 

Бантишев О. Ф. 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА БОРОТЬБА  З КОРУПЦІЄЮ У СПОРТІ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-9

 

Білецький А. В. 
ДО АНАЛІЗУ ПОКАЗНИКІВ КОРУПЦІЙНИХ  ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-14

 

Навроцька В. В. 
ОЦІНКА ПОЛОЖЕНЬ ІНСТИТУТУ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ З УРАХУВАННЯМ  ХРИСТИЯНСЬКИХ НОРМ
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-21

 

Харитонов С. О. 
ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ДЕЯКИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-28

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

 

Афанасьєв В. В.  ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  (IN ABSENTIA) КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ  ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-1-35

 

Бабаєва О. В. 
ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ (КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ)  НА СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-43

 

Білецька Г. А. 
ОСОБЛИВОСТІ СУДОВО-МЕДИЧНОГО  ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТІ ПРИ ГЕРМАФРОДИТИЗМІ  НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-50

 

Зуєв В. В. 
ГАРМОНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЕКСТРАДИЦІЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ  ЗІ СТАНДАРТАМИ МКС 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-55

 

СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

 

Авдеева М. А., Лапкин А. В. 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННЫХ  СУДОВ В УКРАИНЕ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-62

 

Бабкова В. С. 
ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ПРОКУРАТУР В УКРАЇНІ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-71

 

Дем’яненко І. В. 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КЕРІВНИЦТВА РОБОТОЮ СУДУ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-78

 

Ковальова Я. О. 
ВІДМОВА ПРОКУРОРА ВІД ПІДТРИМАННЯ  ПУБЛІЧНОГО (ДЕРЖАВНОГО) ОБВИНУВАЧЕННЯ  ТА ЙОГО ЗМІНА В СУДІ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-85

 

Ребриш А. С. 
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПРЕДСТАВНИКА  СУДОВОЇ СИСТЕМИ 
doi.org/10.31359/2222-5544-2018-36-1-91