Юрист України

Науково-практичний журнал. Виходить 4 рази на рік. Заснований 2003 року