Економічна теорія та право

Збірник наукових праць. Виходить щоквартально. Заснований у січні 2010 р.