Податково-правовий патерналізм: правова сутність та форми прояву

260грн.

 

Купити

Поділитися інформацією в соціальних мережах

Податково-правовий патерналізм: правова сутність та форми прояву

Монографія

Тараненко К. Ю.

У виданні досліджено сутність податково-правового патерналізму як невід’єм­ної частини української ментальності, культури та практики оподаткування. Все­бічно проаналізовано поняття податково-правового патерналізму, його витоки, еволюцію та місце у державно організованому суспільстві. Глибоко вивчені влас­тивості податково-правового патерналізму, що дають змогу виявити його роль та функціональне призначення для податково-правової політики держави. Голов­на увага приділена розкриттю форм прояву податково-правового патерналізму у податковому праві нашої держави на основі аналізу чинного податкового за­конодавства, практики його застосування, судової практики, а також практики Європейського суду з прав людини та Суду ЄС. Монографії передує вступна стаття професора Д. О. Гетманцева щодо впливу публічних факторів на стан свободи сучасного суспільства.

Видання призначено для науковців, юристів, працівників фіскальної служби, аспірантів, студентів, а також для читачів, які цікавляться актуальними пробле­мами податкового права.

Додаткова інформація:

Видавництво Юрінком Інтер
ISBN 978-966-667-724-5
Рік видання 2018
Кількість сторінок 248