Навчальна література

Legal path
90грн.
Купити
Навчально-практичний посібник
Трудове право в державах Європи
160грн.
Купити
Підручник
Виконавче провадження у схемах і таблицях
90грн.
Купити
Навчальний посібник
Організація та методологія наукових досліджень
250грн.
Купити
Навчальний посібник
Трудове право
250грн.
Купити
Підручник (Гриф МОН України), 2-ге вид., перероблене і доповнене
Трудове право України в схемах і таблицях
50грн.
Купити
Навчальний посібник
English for Lawyers
200грн.
Купити
Підручник для студентів вищих навчальних закладів
Судове право України
90грн.
Купити
Навчальний посібник у схемах
Кваліфікація злочинів
200грн.
Купити
Навчальний посібник