Записка до виконання фінансового плану за І квартал 2017 р. видавництва «Право» Національної академії правових наук України

Записка до виконання фінансового плану за І квартал  2017 р.   видавництва «Право» Національної академії правових наук України

На виконання постанови КМУ  від 09.11.2016р. № 1067 "Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про  діяльність  суб'єктів господарювання державного сектору економіки"

 

 

Записка до виконання фінансового плану за І квартал  2017 р.   видавництва «Право» Національної академії правових наук України

 

До сфери управління Національної академії правових наук України належить об’єкт господарювання з організаційно – правовою формою господарювання – державне підприємство видавництво «Право», зі статусом підприємства – мале підприємство.

 

  Результати фінансово-господарської діяльності підприємства в порівняльному аналізі:

 

Факт 2016р.-

1квартал

Факт  2017р.-

1 квартал

План 2017р.-

1 квартал

Дохід від реалізації продукції

1160,1

1420,2

1200,0

Інші доходи

74,1

29,8

37,5

Разом доходи:

1234,2

1450,0

1237,5

Матеріальні витрати

651,3

 

748,1

690,0

Витрати на оплату праці

286,0

297,9

237,5

Відрахування на соціальні заходи

62,9

68,5

98,5

Інші операційні витрати

-

 

-

 

25,0

Інші   витрати

219,6

 

319,6

 

161,8

 

Разом витрат

1219,8

1434,1

1212,8

Фінансовий результат

14,4

15,9

24,7

Податок / прибуток

2,6

2,9

4,4

Чистий прибуток

11,8

13,0

20,3

 

            Видавництво своєчасно сплачує заробітну плату  робітникам , індексуючи її та  зберігаючи робочі  місця.

            Порівнюючи результати роботи видавництва «Право»  можна зробити висновки, що незважаючи на нестабільну ситуацію в країні  за 1 квартал 2017р. показники діяльності сприяли отриманню прибутку. 

            У Видавництва  немає заборгованості по сплаті  нарахованих податків, своєчасно сплачується  до бюджету орендна плата за використання приміщень, що знаходяться у державній власності.

            Так, за 1 квартал   2017р. Видавництвом було сплачено на користь держави :

податків – 137,8 тис.грн., оренди – 48,7 тис.грн.

 

 

Показники фінансово-господарської діяльності на 31.03.2017р. склали:

Дебіторська заборгованість за товари та послуги склала-498,9 тис.грн.

Кредиторська (поточна) заборгованість – 409,3 тис.грн.

Видавництво цілком платоспроможне , самостійно веде діяльність власними коштами.

Активи підприємства складають: три автомобілі, багатофункціональний апарат Коніка-Мінолта (для друку), комп’ютерно - розмножувальна техніка, що необхідна для розвитку виробництва та виконання завдань   видавничої діяльності.

Вартість майна складає-735,3 тис.грн. (первісна вартість-1690,5 тис.грн., знос- 955,2 тис.грн.)

 

    Редакційний відділ видавництва, що складається з висококваліфікованих фахівців, сприяє виданню та виходу в світ історично - правових та наукових праць, що відповідають сучасній  науково – технічній  політики Держави.

Найбільш значущими працями, що підготовлені членами НАПрН України та провідними вченими – юристами України та видані у «Праві», є такі: «Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т.» (2008), перекладена на російську та англійську мови і відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки; «Правова доктрина України: у 5т.» (2013), номінована на здобуття Державної премії, перший том якої у перекладі англійською вийшов друком у Лондонському видавництві .

Видавництво здійснює випуск наступних періодичних видань-

 збірників наукових праць:

Вісник Національної академії правових наук України;

Вісник НЮУ ім..Ярослава Мудрого: серія «Філософія,філософія права,політологія,соціологія»;

Щорічник Українського права (англ.. мовою);

Економічна теорія та право;

Право та інновації (науково-практичний журнал).

       Наразі у видавництві триває робота над багатотомним виданням «Велика українська юридична енциклопедія» у 20-ти томах. У підготовці якої беруть участь академіки та члени- кореспонденти НАПрН України, наукові співробітники її установ, науковці Інституту держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, провідні вчені з інших юридичних вузів і наукових установ України.

       На сьогодні вже вийшли в світ два томи «Великої української юридичної енциклопедїі».

 

 

 

 

 

Директор:                                     В.А.Прудников

Гол.бухгалтер:                             І.А.Самчук