Інформація щодо діяльності видавництва «Право» Національної академії правових наук України за 2016 рік

Інформація щодо діяльності видавництва «Право» Національної академії правових наук України за 2016 рік

На виконання Наказу  Мінекономрозвитку від 11.02.2015 №116 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки"

              Інформація щодо діяльності видавництва «Право» Національної академії правових наук України за 2016 рік

1.Видавництво «Право» створене у системі  Національної Академії правових наук України згідно Указу Президента України «Про Академію правових наук України» №275/93 від 23.07.1993р.; Постановою Кабінету міністрів України від 18.05.1994р. №321; Постанова №6/8-Н Академії Правових наук України  від 25.01.1996р.

Оскільки видавництво «Право» є юридичним Видавництвом, цілями діяльності виступає популяризація та доведення результатів різноманітної наукової діяльності до відома суспільства та всіх зацікавлених суб’єктів шляхом видання наукових, науково-практичних і навчальних робіт, нормативно-правових актів.

Видавництво здійснює підготовку і випуск :

  1. наукових видань, в яких науковці викладають результати теоретичних чи експериментальних досліджень з юридичної галузі  знань ( монографії, автореферати дисертацій, тези доповідей, матеріали конференцій, засідань, симпозіумів, збірники наукових праць);
  2. навчальних видань, які покликані допомогти широкому загалу користувачів - учням, студентам, аспірантам, викладачам;
  3. підручників та навчальних посібників по дисциплінам, які відповідають програмам, затвердженим МОН України;
  4. хрестоматій - збірка літературно-художніх, історичних творів, які вивчаються за програмою;
  5. довідкових видань;
  6. періодичних - журнали, щорічники, наукові профільні журнали, які містять результати теоретичних та прикладних досліджень.

 

Видавництво забезпечує юридичною літературою навчальні заклади і наукові установи, правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, які працюють в установах, організаціях, підприємствах різних форм власності.

2. Стратегія розвитку Видавництва полягає в більш щільнішій роботі з  реалізації юридичної літератури по наступним направленням:

 

-ВИШІ /робота з кафедрами та бібліотеками/;

- Заклади різноманітної форми власності та підпорядкованості / міністерства, суди, прокуратури, спілки, пенітенціарні служби/;

- Спеціалізовані книжкові ринки / Харків, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, /;

- Інтернет - продажі;

- Інші / роздрібні продажі, приватні підприємці, спеціалізовані книжкові магазини/.

Результат фінансово-господарської діяльності видавництва «Право»    2016р. в порівняльному аналізі.                                                                               / тис.грн./

 

РІК-2016

РІК-2015

Чистий дохід/виручка від реалізації продукції

5104,4

 

4806,7

Інші доходи

516,2

627,3

Усього доходів:

5620,6

5434,0

 

 

 

Матеріальні витрати

2130,8

2162,5

Витрати на оплату праці

1136,5

948,5

Відрахування від ФОП

265,8

390,3

Інші операційні витрати

1738,7

1722,6

Інші   витрати

272,4

79,6

Разом витрати:

5544,2

5303,5

Фінансовий результат

76,4

130,5

Податок на прибуток

13,4

23,5

Чистий прибуток

63,0

107,0

 

   Збільшення вартості сировини та матеріалів, палива та електроенергії  спричинило збільшення матеріальних витрат Видавництва. Але з економічного аналізу в порівнянні з аналогічним періодом 2015р.  існує тенденція відповідності показників роботи ,тобто збільшився доход і як слідство - фінансовий результат.  Також ,згідно з листом Міністерства фінансів України від 21.03.2016р.№ 31-24020-22-10/8044, збільшився до 75% розмір відрахування частини чистого прибутку у 2016 році.

 Не зважаючи на  складну  економічну ситуацію ,Видавництво  вчасно  сплачує  податки, бюджетні платежі,  заробітну плату робітникам , індексуючи її  та  зберігаючи  створені робочі  місця.           

 

За   2016 р. видавництво «Право» випустило в світ  179 виданнь   Із них :

3 - довідкові  видання;

1- підручники;

35- навчальні  посібники;

33- монографії (наукові роботи);

 9- періодичні  видання;

63- кодекси; Закони;

33- наукові видання

  2 - ювілейні видання

 

 

                           Директор:                                В.А.Прудников

                           Гол.бухг.:                                  І.А.Самчук