Інформація щодо діяльності видавництва «Право» Національної академії правових наук України за 9 місяців 2016 рік

Інформація щодо діяльності видавництва «Право» Національної академії правових наук України за 9 місяців 2016 рік

На виконання Наказу  Мінекономрозвитку від 11.02.2015 №116 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо забезпечення прозорості діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки"        

1.Видавництво «Право» створене у системі  Національної Академії правових наук України згідно Указу Президента України «Про Академію правових наук України» №275/93 від 23.07.1993р.; Постановою Кабінету міністрів України від 18.05.1994р. №321; Постанова №6/8-Н Академії Правових наук України  від 25.01.1996р.

Оскільки видавництво «Право» є юридичним Видавництвом, цілями діяльності виступає популяризація та доведення результатів різноманітної наукової діяльності до відома суспільства та всіх зацікавлених суб’єктів шляхом видання наукових, науково-практичних і навчальних робіт, нормативно-правових актів.

Видавництво здійснює підготовку і випуск :

1) наукових видань, в яких науковці викладають результати теоретичних чи експериментальних досліджень з юридичної галузі  знань ( монографії, автореферати дисертацій, тези доповідей, матеріали конференцій, засідань, симпозіумів, збірники наукових праць);
2) навчальних видань, які покликані допомогти широкому загалу користувачів - учням, студентам, аспірантам, викладачам;
3) підручників та навчальних посібників по дисциплінам, які відповідають програмам, затвердженим МОН України;
4) хрестоматій - збірка літературно-художніх, історичних творів, які вивчаються за програмою;
5) довідкових видань;
6) періодичних - журнали, щорічники, наукові профільні журнали, які містять результати теоретичних та прикладних досліджень.

 

Видавництво забезпечує юридичною літературою навчальні заклади і наукові установи, правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, які працюють в установах, організаціях, підприємствах різних форм власності.

2. Стратегія розвитку Видавництва полягає в більш щільнішій роботі з  реалізації юридичної літератури по наступним направленням:

 

-ВИШІ /робота з кафедрами та бібліотеками/;
- Заклади різноманітної форми власності та підпорядкованості / міністерства, суди, прокуратури, спілки, пенітенціарні служби/;
- Спеціалізовані книжкові ринки / Харків, Київ, Одеса, Дніпропетровськ, /;
- Інтернет - продажі;
- Інші / роздрібні продажі, приватні підприємці, спеціалізовані книжкові магазини/.

Результат фінансово-господарської діяльності видавництва «Право»  9 міс. 2016р. в порівняльному аналізі.                                                                               / тис.грн./

 

9міс.2016

9міс.2015

Чистий дохід/виручка від реалізації продукції

3186,1

3190,2

Інші доходи

140,2

165,6

Усього доходів:

3326,3

3355,8

 

 

 

Матеріальні витрати

1022,9

1238,2

Витрати на оплату праці

841,1

676,4

Відрахування від ФОП

185,7

272,3

Інші операційні витрати

1246,8

1122,4

Інші   витрати

-

-

Разом витрати:

3296,5

3309,3

Фінансовий результат

29,8

46,5

Податок на прибуток

5,4

8,4

Чистий прибуток

24,4

38,1

 

Збільшення вартості сировини та матеріалів, палива та електроенергії  спричинило збільшення матеріальних витрат Видавництва. Але з економічного аналізу в порівнянні з аналогічним періодом 2015р.  існує тенденція відповідності показників роботи ,тобто збільшився доход і як слідство - фінансовий результат.  Також ,згідно з листом Міністерства фінансів України від 21.03.2016р.№ 31-24020-22-10/8044, збільшився до 75% розмір відрахування частини чистого прибутку у 2016 році.

Не зважаючи на  складну  економічну ситуацію ,Видавництво  вчасно  сплачує  податки, бюджетні платежі,  заробітну плату робітникам , індексуючи її  та  зберігаючи  створені робочі  місця.           

 

За  9 місяців  2016 р. видавництво «Право» випустило в світ  163 видання   Із них :
18 - довідкові  видання;
3- підручники;
22- навчальні  посібники;
19- монографії (наукові роботи);
7- періодичні  видання;
20- кодекси;
41- Закони;
33- наукові видання