Електронне видання "Право та інноваційне суспільство"

Шановні автори!

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України та Видавництво «Право»  запрошує всіх зацікавлених осіб опублікувати свою наукову працю у сьомому номері електронного журналу «Право та інноваційне суспільство»

​Журнал внесено до переліку наукових фахових видань (Наказ МОН України № 153 від 14.02.2014 р.).

Умови публікації у журналі:

1. Оформити статтю (див. Вимоги) та надіслати до 30 жовтня 2016 р. разом з відомостями про автора на електрону адресу: ptis.ndipzir@gmail.com або ndipzir@gmail.com.

2. Оплата редакційних послуг здійснюється Видавництву «Право». Копія платіжних документів надсилається разом з матеріалами статті.

3. Надіслати підписану «Ліцензію на публікацію» (див. Вимоги) в двох екземплярах: оригінал на поштову адресу інституту та відскановану на електронну.

Традиційно в журнал приймаються статті за такими спеціальностями в сфері права:

12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

12.00.04 господарське право; господарсько-процесуальне право

12.00.05 трудове право; право соціального забезпечення

12.00.06 земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.

Редакційні послуги складають 250 грн. за одну статтю обсягом до 12 сторінок. У разі перевищення обсягу статті, здійснюється оплата кожної додаткової сторінки у розмірі 15 грн. Видавництво «Право» надає також послуги з перекладу розширеної анотації статті, надісланої українською або російською мовою, на англійську мову, вартість такої послуги становить 100 грн.

Оплата за редакційні послуги проводиться за реквізитами: Видавництво «Право», р/с 26003801367004 в АТ ОТП Банк, МФО 300528, ОКПО – 23465351 ЄРДПОУ 23465351 призначення: оплата за редакційні послуги в журнал №6 «Право та інноваційне суспільство», П.І.Б. __________________

Це оголошення є публічною пропозицією з виконання редакційно-видавничих робіт видавництвом «Право». Сплата коштів є згодою автора з умовами надання послуги та підтвердженням укладання договору.

У разі самостійного перекладу автором розширеної анотації англійською редакційна колегія перевіряє переклад. У випадку значних помилок редакція залишає право відмовити в публікації статті.

Авторам, матеріали статей яких розміщенні в електронному журналі «Право та інноваційне суспільство», надається документ, що підтверджує їх публікацію.

Всю додаткову інформацію ви можете отримати на сайті журналу http://apir.org.ua/requirements та за телефоном: (057) 7000-664. Поштова адреса: 61002 м. Харків, вул. Чернишевська, 80