Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна

215грн.

 

Купити

Поділитися інформацією в соціальних мережах

Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна

Монографія

Камінська Н. В.

Монографія представляє собою комплексне дослідження європейської системи місцевого і регіонального самоврядування, яка активно розвивається за участю сучасних держав, їх адміністративно-територі- альних одиниць субнаціонального рівня, ряду міжнародних організацій, насамперед, Ради Європи, ОБСЄ, ОЧЕС, Європейського Союзу. Проана- лізовано її понятійно-категоріальний апарат, суб’єктів, основні принципи організації та функціонування, договірно-правовий та інституційний механізми, а також тенденції розвитку європейського муніципального прав. При цьому важливе місце відводиться ролі України у європейській системі місцевого і регіонального самоврядування, особливостям процесу гармонізації її національного законодавства з існуючими європейськими стандартами у цій сфері.

Додаткова інформація:

Видавництво Центр навчальної літератури
Рік видання 2014
Кількість сторінок 414