Українська мова у професійному спілкуванні

360грн.

 

Купити

Поділитися інформацією в соціальних мережах

Українська мова у професійному спілкуванні

Навчальний посібник

Мозговий В.І.

Навчальний посібник складається з двох частин: перша частина (лекційний курс) передбачає теоретичне викладення матеріалу за модульним принципом, друга (практичний курс) містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи і завдання, методичні поради щодо перекладу професійних текстів, а також контрольні тести для кожного модуля. У додатках надані зразки оформлення документів, граматичні форми словозміни і короткий словник труднощів перекладу слів і словосполучень.

Видання розраховане передусім на студентів вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей. Проте воно буде корисним також для службовців, керівників і менеджерів виробництв і організацій, що спілкуються українською і російською мовами одночасно. Курс розроблений з урахуванням новітніх тенденцій Болонського процесу.

Додаткова інформація:

Видавництво Центр навчальної літератури
ISBN 978-611-01-0110-03
Рік видання 2017
Кількість сторінок 590