Теорія, принципи та історія податку

235грн.

 

Купити

Поділитися інформацією в соціальних мережах

Теорія, принципи та історія податку

Наукове видання

Гетманцев Д.О.

Посібник є четвертим з підготовлених податковими студіями юридичної компанії Jurimex видань, що присвячені проблемам податкового права. У ви­данні проаналізовано історію розвитку оподаткування, розкрито сутність по­датку як складного соціального явища. Надана детальна характеристика ви дів, елементів, ознак, функцій податку. Окрема увага приділена принципам опо­даткування як механізму забезпечення справедливого оподаткування в демо­кратичних країнах.

Видання підготовлено за підтримки Національної школи суддів України та розраховане на суддів, юристів, студентів юридичних та економічних факуль­тетів, а також на читачів, що цікавляться проблемами податкового права.

Додаткова інформація:

Видавництво Юрінком Інтер
ISBN 978-966-667-651-4
Рік видання 2017
Кількість сторінок 496