220грн.

 

Купити

Поділитися інформацією в соціальних мережах

Сімейне право України

Підручник

Дзера О.В.

У підручнику аналізуються Сімейний кодекс України, інші акти законодавства України, які регулюють сімейні відносини, судова практика їх застосування, диску­сійні питання в юридичній науці.

Висвітлюються поняття та принципи сімейного права, особисті та майнові пра­вовідносини подружжя, правовий режим їх майна, права та обов’язки батьків і ді­тей, форми забезпечення прав та інтересів дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, охорона та захист прав суб’єктів сімейних правовідно­син. Окрема увага надається сімейним відносинам з іноземним елементом.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридичних закладів освіти та юридичних факультетів, а також для працівників правозастосовних орга­нів та всіх, кого цікавлять правові питання сімейних відносин.

 

Додаткова інформація:

Видавництво Юрінком Інтер
ISBN 978-966-667-657-6
Обкладинка Тверда
Рік видання 2016
Кількість сторінок 520